HP, znížte si náklady na tlač až o 30%!!!

Nové atramentové tlačiarne značky HP a služby kontrolujú náklady a znižujú ich až o 30%.

Nové atramentové tlačiarne a služby kontrolujú náklady a znižujú ich až o 30%.

 

Tlak na razantné znižovanie nákladov v IT prináša do oblasti podnikovej tlače nevyhnutnosť pravidelnej analýzy využitia kapacity podnikových tlačiarní, neustáleho hľadania úspor a optimalizácie tlačovej infraštruktúry. Dôležité je tiež zmieniť, že tlačiarne 21. storočia plnia rad iných funkcií v porovnaní s obdobím pred pätnástimi rokmi.

 

Služby sprístupňujú najnovšie technológie i menším firmám.

 

Spoločnosť HP spoločne v obchodnom partnerstve so spoločnosťou Z+M servis, spol. s r.o., je pripravená prevziať zodpovednosť za tlačové prostredie, poskytnúť komplexný balík zariadení, služieb, software a riešení, ktoré pomôžu spoločnostiam rôznych veľkostí byť flexibilnéa reagovať na meniace sa potreby.

 

Kompletné informácie nájdete v letáku.

 

Veríme, že Vás táto informácia zaujala, preto čo najskôr kontaktujte svojho obchodného manažéra.

 

Z+M obchodný team

Prílohy: