ZMENA OBCHODNÉHO MENA s platnosťou od 01.02.2017

Info

 

Vážený obchodný partner,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 01.02.2017 sa mení obchodné meno našej spoločnosti z pôvodného názvu Z+M servis, spol. s r.o. na nový názov spoločnosti: Z+M servis a.s.

 

Mení sa len názov spoločnosti, všetky ostatné údaje spoločnosti (sídlo, telefónne a faxové kontakty, web, mailové adresy, identifikačné údaje - IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie) ostávajú nezmenené.

 

Táto zmena nemá vplyv na naše obchodné - právne vzťahy a teda všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce ostávajú zachované bez zmien.

 

Chceme Vás týmto požiadať, aby ste premietli túto zmenu vo Vašej databáze a od 01.02.2017 v písomnom a obchodnom styku používali výlučne nové údaje.

 

Za porozumenie vopred ďakujeme.

 

S pozdravom.

 

Z+M servis a.s.